Regulamin do 25.12.2014r
Ustawa o prawach konsumenta
Art. 7. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia
umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne. Zamiast nich
stosuje się przepisy ustawy.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, znajdą w nim Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące dokonywania zakupów, finalizacji transakcji oraz wymian/zwrotów/reklamacji.
Określamy zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego super-czad. oraz określa zasady wykonywania tych umów, oraz prawa i obowiązki.
Sklep internetowy super-czad.pl prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną towarów  za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z  dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Sklep nie prowadzi sprzedaży poza granice Polski.
Nie wysyłamy za pobraniem ! 

„Art. 543¹. § 1. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi   inaczej.

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
tel. 504 450 450
Sklep prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
Pytania w sprawie zakupów hurtowych proszę kierować na:
mail info@superczad.pl 


Znak Towarowy Słowny super-czad w każdej formie pisemnej i graficzny super-czad posiada prawo ochronne
w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000r.Prawo własności przemysłowej
tekst jednolity:Dz.U. z 2013r , poz.1410)
za numerem Z.411122
za numerem R.264331
od 2013.02.28
Klasyfikacja Nicejska: 25
Klasyfikacja Wiedeńska 27,05,01 29,01,13

KONTAKT infolinia super-czad
Jeśli mają Państwo jakieś pytania proszę dzwonić lub pisać: mail: info@superczad.pl
tel. 506 808 707  (poniedziałek-piątek w godzinach 9:00-15:00). Opłata zgodna ze stawką operatora.

Adres do korespondencji:
super-czad
UP Łódź 84
93-326 Łódź
ul. Chóralna 2
skrytka pocztowa 36
Proszę zachować potwierdzenie nadania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SUPER-CZAD.PL


W jakich celach informacje o Tobie są wykorzystywane?

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez super-czad wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym super-czad.pl

Z jakich informacji o Tobie korzystamy?

Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego super-czad.pl w celu sfinalizowania zawartej transakcji.

   Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu zamówień w sklepie internetowym:

  • imię i nazwisko

  • adres poczty elektronicznej

  • numer telefonu kontaktowego

  • adres ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość adres dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania.

  • Pesel jeżeli Klient żąda FV                                                                   

  • W przypadku Przedsiębiorców

   nazwa firmy adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej NIP

   Dane te przetwarzane są tylko w celu sfinalizowania transakcji.

    • Numer konta bankowego jeżeli został przekazany zapisywany jest tylko w aplikacji Banku za pomocą którego dokonywana jest płatność.

    • Super-czad nie korzysta z plików COOKIES

    • Super-czad nie prowadzi usługi NEWSLETTER

    • Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych. Wysyłając mail: info@superczad.pl lub dzwoniąc 506 808 707

    • Wszystkie dane klientów zostaną usunięte po 5 latach w przypadku nie aktywności klienta i likwidacji działalności.


KONSUMENT
Konsument w rozumieniu  Art.22 ust.1 Kodeksu Cywilnego.
Art.22 ust.1
konsument" oznacza każdą osobę fizyczną, która w umowach
objętych niniejszą dyrektywą działa w celach niezwiązanych z
działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani
wykonywaniem wolnego zawodu;
KLIENT
Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość.

TOWAR
Rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć poprzez super-czad

CENY
Wszystkie ceny podane na stronach internetowych super-czad są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT)
Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której klient zamówił towar w zamówieniu.
Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

SPEŁNIENIE ŚWIADCZENIA
Oświadczamy, że zobowiązujemy się dostarczyć rzeczy nowe bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
Do każdej zakupionej rzeczy dołączamy paragon.
Jeżeli klient po spełnieniu świadczenia przez sprzedającego, zażąda dodatkowych czynności, które będą związane z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez sprzedającego, kupujący zostanie o nich poinformowany i jeżeli wyrazi zgodę i uiści opłatę, dodatkowe świadczenie zostanie spełnione.
CO ZROBIĆ PO ZAKUPIE
Płatności za zakupiony towar dokonują Państwo zwykłym przelewem lub poprzez płatności on-line.
Na wpłatę czekamy max. 7 dni.
Dane do przelewu zostaną automatycznie wysłane w mailu potwierdzającym zakup.
Prosimy o umieszczenie w tytule przelewu tylko numeru zamówienia. Brak takiej informacji może spowodować, że nie otrzymają Państwo przesyłki, ze względu na brak możliwości zidentyfikowania właściciela przelewu.
Towar wysyłamy w terminie od 2 do 7 dni roboczych od daty otrzymania wpłaty od poniedziałku do piątku.
Terminy te dotyczą zarówno przesyłek kurierskich, jak i pocztowych.
W większości przypadków nadajemy przesyłki w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty i określenia koloru. Termin od 2 do 7 dni roboczych dotyczy towaru wyprzedanego z magazynu, który jest na etapie produkcji.

JAK WYSYŁAMY TOWAR
Towar wysyłamy po otrzymaniu przelewu, za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem poleconym) lub kurierem InPost (przesyłki dostarczane są w od poniedziałku do piątku).
Jeżeli towar ma zostać wysłany na adres inny niż podany w ustawieniach to trzeba nas skutecznie powiadomić przed wysłaniem towaru.
Wysyłamy tylko na adres wygenerowany z ustawień.

UWAGA:
W trosce o bezpieczeństwo Państwa przesyłek od 1.01.2014r , przesyłki wysyłane listem poleconym ekonomicznym zostały ubezpieczone.Traktowane są jako list polecony wartościowy.
Przesyłka jest ubezpieczona od momentu nadania do momentu odbioru.
Jeżeli przesyłka zaginie otrzymają Państwo zwrot pieniędzy lub wyślemy zamówienie ponownie po rozpatrzeniu reklamacji przez pocztę lub firmę kurierską.
Zakupy jednego użytkownika dokonane w różnych zamówieniach wysyłamy w jednej przesyłce.
O otrzymaniu wpłaty i wysyłce towaru zostaną Państwo poinformowani w osobnych mailach, jeżeli po 7 dniach (wysyłka Pocztą Polską) lub 3 dniach (wysyłka kurierska) od otrzymania informacji o wysyłce nie otrzymają Państwo przesyłki, prosimy o kontakt.
W przypadku niedostarczenia przesyłki do odbiorcy przez Pocztę Polską w terminie 14 dni roboczych od daty nadania przesyłki, zgłaszamy reklamację na poczcie. O jej przebiegu będą Państwo informowani mailem.
Nie wysyłamy ponownie towaru i nie zwracamy wpłaty do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Pocztę Polską.
W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia opakowania przesyłki najlepiej jej nie odbierać  i powiadomić o tym fakcie Sklep super-czad. Jeżeli Państwo odbiorą należy spisać protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody (podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki). Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
Art. 53.
4. Uprawnienie nadawcy do rozporządzania przesyłką wygasa, gdy odbiorca wprowadził zmianę umowy przewozu, przyjął list przewozowy albo odebrał przesyłkę.
Jeżeli towar ma zostać wysłany na adres inny niż podany to proszę o podanie adresu do wysyłki w formularzu zapłaty i dostawy.
Wysyłamy tylko na adres wygenerowany z ustawień.

USTAWA
z dnia 15 listopada 1984 r.
Prawo przewozowe
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19840530272...

JAK ODESŁAĆ TOWAR
Kupujący odsyła zakupiony towar na swój koszt.
Prosimy o nie wysyłanie na adres z paragonu. Proszę odsyłać na adres do korespondencji.
Wysyłając przesyłkę listem zwykłym (niepoleconym) robią to Państwo na własną odpowiedzialność.
super-czad nie zwraca pieniędzy za towar, który nie dotarł.
Na podany adres do korespondencji prosimy nie wysyłać przekazów pieniężnych, przesyłek za pobraniem, ponieważ zostaną one automatycznie zwrócone do nadawcy.
Jeżeli przesyłka zaginie wysyłający składa reklamację.
Polecamy wysyłanie przesyłek listem poleconym lub listem poleconym wartościowym na Poczcie Polskiej ( koszt ubezpieczenia od 1 zł ) i zachowanie potwierdzenia nadania przesyłki.
Poczta Polska nie może odmówić przyjęcia przesyłki listowej, której zawartością jest odzież.
Listowe przesyłki polecone są najszybszym i najpewniejszym sposobem dostarczania przesyłek do nas.
Dystrybucja paczek odbywa się na innej sortowni co powoduje, że nawet paczki priorytetowe otrzymujemy z co najmniej  jedno-dwudniowym opóźnieniem. 
Przesyłki prosimy wysyłać na adres do korespondencji.
 
 
Adres do korespondencji:
super-czad
UP Łódź 84
93-326 Łódź
ul. Chóralna 2
skrytka pocztowa 36
Proszę zachować potwierdzenie nadania.

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
Zwrot zakupionego towaru.
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Kupujący odsyła zakupiony towar na swój koszt.

Proszę o nie wysyłanie na adres z paragonu.

Adres do korespondencji:
super-czad
UP Łódź 84
93-326 Łódź
ul. Chóralna 2
skrytka pocztowa 36
Proszę zachować potwierdzenie nadania.

Zwrotowi podlega wartość towaru + przesyłka do klienta w wysokości najniższej opłaty za przesyłkę pobieraną na stronie przedmiotu (nie ma znaczenia jaką przesyłkę Państwo wybrali przy zakupie).
Ustawa o prawach konsumenta Art. 33.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie super-czad, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@superczad.pl lub odesłać zakupiony towar.
O przyjęciu odstąpienia od umowy zostaną Państwo poinformowani mailowo.
Od momentu powiadomienia o rezygnacji masz 14 dni na odesłanie zakupów.
Zwrot wpłaty dokonamy w ciągu 14 dni.
Art.34 ust. 1 pkt.4
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie Zwrot/Wymiana/Reklamacje
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem mailowo na adres:
info@superczad.pl
W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
Sam paragon nie jest konieczny.

Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

WYMIANA
Klient ma możliwość wymiany zakupionego w sklepie superczad.pl towaru w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
W przypadku wymiany ( na inny kolor, rozmiar, model) wszelkie koszty przesyłki pokrywa Kupujący (koszt ponownej wysyłki zgodny z cennikiem dostępnym na każdej aukcji.
Prosimy nie wkładać do przesyłki pieniędzy (wkładając pieniądze do przesyłki - robią to Państwo na własną odpowiedzialność) ani znaczków pocztowych.

ZERWANIE UMOWY
Art. 35. 1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 16 ust. 3 i art. 22 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia,z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
Zwrot pieniędzy dokonujemy na wskazane konto w terminie 14 dni roboczych na wskazany numer konta bankowego. Dane należy przesłać na mail: info@superczad.pl
Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z regulaminem jest prawo polskie.
Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


NADPŁATY
Nadpłata jest wtedy kiedy użytkownik wpłaca za dużo.
Np. podwójna płatność za przesyłkę.
Aby otrzymać zwrot nadpłaty należy napisać e-mail do Sprzedającego. Nadpłata zwracana jest na podany przez Użytkownika rachunek bankowy.
BŁĘDNY ZAKUP
Zakup towaru w nieprawidłowym rozmiarze o wyższej lub niższej cenie.
O błędnym zakupie zostaną Państwo poinformowani e-mail w obu przypadkach mogą Państwo zrezygnować z zakupu, czyli rozwiązać umowę kupna - sprzedaży.
O rezygnacji należy powiadomić pisząc z zakładki Kontakt - Temat - Zwroty,Wymiany,Reklamacje lub w e-mail na adres: info@superczad.pl
Realizacja transakcji zostaje wstrzymana do czasu  podjęcia decyzji i powiadomienia nas o niej.
Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na wyższą cenę transakcję należy anulować i wykonać poprawną.
W przypadku ceny niższej muszą Państwo dokonać dopłatę do ceny towaru jaki Państwo chcą otrzymać, paragon będzie zgodny z sumą zapłaconą.
ZAKUP NIEZGODNY Z REGULAMINEM
W przypadku kiedy dokonają Państwo zakup nie zgodny z regulaminem aukcji, ponoszą Państwo za taki zakup całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową.

REKLAMACJA
Opis procedury reklamacyjnej:

Jeżeli otrzymałaś/eś towar zgodny z zamówieniem jednak np. rozmiar nie pasuje jest różnica, lub że modelka na zdjęciu prezentuje się lepiej zastosowanie ma procedura wymiany lub rezygnacji.
Reklamacje dotyczy wad zakupionego towaru
super-czad nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
W takim przypadku należy odstąpić od umowy.


Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@superczad.pl
lub w formie pisemnej wraz z towarem na adres.
Przesyłkę należy wysyłać na poniższy adres do korespondencji:
super-czad
UP Łódź 84
93-326 Łódź
ul. Chóralna 2
skrytka pocztowa 36
Proszę zachować potwierdzenie nadania.
O przyjęciu towaru do reklamacji zostaną Państwo poinformowani mailowo.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
numer zamówienia
numer paragonu (numer ten znajduje się w dolnej części paragonu zaczyna się od  Nr Sys. C0....................)
       (Jeżeli nie posiadasz paragonu skontaktuj się ustalimy ten numer.)
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
opis reklamowanego towaru:
proszę podać pełny tytuł aukcji cena towaru
(np.) 44 SUKIENKA Z DEKOLTEM PASEK TA041
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację
numer konta bankowego.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający zwraca wpłaconą kwotę w przypadku rezygnacji lub wysyła na swój koszt taki sam towar tylko bez wad. W obu przypadkach zwracany jest koszt przesyłki do sprzedającego, czyli koszt listu poleconego ubezpieczonego.
W przypadku odstąpienia od umowy zwrot pieniędzy dokonujemy na wskazane konto bankowe.

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r.

USTAWA
z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou...

INFORMACJE OGÓLNE

Polecamy porównywanie koloru sukienek przed zakupem na różnych monitorach.
Odcienie kolorów mogą się różnić od prezentowanych na aukcjach.
Zależne jest to od kąta padania światła na zdjęciu.
Sukienki z jednego fasonu mogą różnic się odcieniem koloru.
Kolor o tej samej nazwie w różnych fasonach może różnić się od siebie odcieniem.
Ten sam rozmiar sukienki w różnych fasonach, może różnić się wymiarami, na każdej aukcji znajduje się tabela rozmiarów do konkretnego fasonu.
Nie szyjemy na miarę pojedynczych sztuk.
W trosce o Państwa portfel, czyli o zachowanie naszych atrakcyjnych cen, bardzo prosimy o przemyślane zakupy!
W związku z wprowadzeniem nowej ustawy o prawach konsumenta, wzrastają koszty przyjęcia zwrotu poniesione przez sprzedającego.
Dlatego też zwiększona liczba zwrotów, może spowodować podwyższenie cen towarów.
W każdej złotówce o jaką będziemy musieli podnieść cenę 23% to vat pozostała reszta przeznaczana jest na obsługę zwrotów za przesyłkę.
Zabezpieczenie danych osobowych
Wszędzie tam gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych połączenie pomiędzy Użytkownikiem a serwerem jest szyfrowane.
Zbiór Danych Osobowych został zgłoszony do ogólnokrajowego rejestru danych osobowych przy Generalnym Inspektoracie Danych Osobowych.
Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies  może wyłączyć ich obsługę w przeglądarce jakiej używa.

 Adres do korespondencji:

  super-czad 

  UP Łódź 84

   93-326 Łódź

  ul. Chóralna 2
  skrytka pocztowa 36
Proszę zachować potwierdzenie nadania.

Polecamy wysyłanie przesyłek listem poleconym lub listem poleconym wartościowym na Poczcie Polskiej ( koszt ubezpieczenia od 1zł ) i zachowanie potwierdzenia nadania przesyłki, Prosimy na podany adres do korespondencji nie wysyłać przekazów pieniężnych gdyż zostaną one automatycznie zwrócone do nadawcy.Wysyłając przesyłkę listem zwykłym (niepoleconym) robią to Państwo na własną odpowiedzialność !!!!!
Dane rejestrowe:
System
93-624  Łódź
ul.Paprociowa 13
nip.982-030-44-13
Naczelnik Dzielnicy Łódź-Górna© SuperCzad.pl 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja Webstyler